بانی سیستم پاسارگاد

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی
شرکت بانی سیستم آمادگی خود را جهت آموزش پرسنل سازمانها و شرکتهای گوناگون جهت تعمیر و نگهداری ماشین های اداری این مراکز اعلام می دارد . از این طریق شرکتها می توانند یک نیروی مستقر در سازمان خود داشته باشند و مشکلات پیش پا افتاده دستگاههای خود را بر طرف نمایند . از این طریق سازمانها از مراجعات متعدد و صرف هزینه های گزاف در سازمان خود جلوگیری می نمایند .