بانی سیستم پاسارگاد

خدمات تخصصی در محل

خدمات تخصصی در محل

خدمات تخصصی در محل

 

 

شارژ و مواد مصرفی
این شرکت آمادگی دارد برای رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود و همچنین در جهت بالا بردن سرعت خدمات تمامی دستگاههای مورد نظر مشتریان گرامی را در محل آنها مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز به شارژ و یا سایر مواد مصرفی در همان محل این خدمات را ارائه نماید

تعمیر در برابر چشم شما در محل شما
شرکت بانی سیستم جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان گرامی آمادگی خود را جهت تعمیر و رفع عیب دستگاههای مورد نیاز مشتریان در محل آنها اعلام می دارد