بانی سیستم پاسارگاد

دریافت تعمیر تحویل

دریافت تعمیر تحویل

 

دریافت تعمیر تحویل
شرکت بانی سیستم جهت رفاه حال هرچه بیشتر مشتریان گرامی و همچنین جلوگیری از بروز خرابی کلیه ماشین های اداری مشتریان در زمان حمل و نقل ،سرویس ویژه ای را طراحی نموده که بوسیله آن کلیه ماشین های اداری مشتریان توسط کارشناسان مجرب این شرکت جمع آوری و جهت تعمیر به محل شرکت بانی سیستم حمل می گردند و پس از رفع عیب مجدداً به محل مشتریان گرامی عودت داده می شوند .این سرویس باعث می شود ریسک حاصل از حمل و نقل تجهیزات توسط افراد غیر حرفه ای کاهش یابد