بانی سیستم پاسارگاد

راهکارهای چاپگرهای سازمانی

راهکارهای چاپگرهای سازمانی

 

به آسانی مصارف مرتبط با چاپگرها را با، محصول مدیریت چاپ و چاپگر، کنترل نمایید.

 

اینکه مدیران شرکتها و سازمانها بتوانند از میزان مصرف دستگاههای پرینتر مستقر در سازمان خود آگاه باشند و میزان مصرف کاغذ و سایر مواد مصرفی این دستگاهها را کنترل نمایند سبب می شود با داشتن برنامه منظم برای هر بخش با ارائه منابع لازم در خصوص کاغذ و سایر اقلام مورد نیاز هم راهکاری مناسب جهت جلوگیری در اسراف منابع سازمانی در اختیار داشته باشند و هم نسبت به صرفه جویی در هزینه ها اقدام نمایند . شرکت بانی سیستم با ارائه یک راهکار نهایی و تائید شده در بسیاری از سازمانها صرفه جویی مناسبی را در این زمینه سبب شده است.

control-gestion

 

هوشمندانه تر چاپ کنید
محصول مدیریت چاپگر به شما کمک می نماید بدون هرگونه پیچیدگی دستگاه های خود را مدیریت نمایید.

هزینه ها را کاهش دهید
چاپ ها را بر اساس دپارتمان ها و گروهی از کاربران اختصاص دهید.

از مقدار استفاده گزارش بگیرید.
بر اساس کاربران، دپارتمان ها، دستگاه ها و تاثیرات محیط زیستی گزارش بگیرید.

هرسیستم عاملی، هر دستگاهی
کلیه ی سیستم های عامل اعم از لینوکس، مک، ویندوز، نوول و هر دستگاهی که در سازمان داشته باشید با این نرم افزار می توانید مدیریت نمایید.